light lavendel header.png

חברה או שומרת

הסוגים השונים של משתמשות

מיהי חברה?

חברות הן נשים אשר משתמשות ב-SafeUP על מנת להגן על עצמן. 

מיהי שומרת?

כשומרת, את אחראית להקשיב באופן בלתי-שיפוטי לחברות הקהילה שלך ולעזור להן להרגיש בטוחות יותר. אל תדאגי, אנחנו נעניק לך את כל התמיכה והמידע שתזקקי להם על מנת להיות שומרת מוצלחת. 

איך אני יכולה להפוך להיות שומרת?

 השומרות של SafeUP הן משתמשות מעל גיל 18 אשר עברו את השלבים הבאים:

  1. הורידו את האפליקציה.

  2. נרשמו אליה.

  3. קיבלו התראה שהן סיימו את תהליך האימות.

  4. עברו את הדרכת השומרות שנמצאת בתפריט האפליקציה.

בתום ההליך המשתמשות מוסמכות כשומרות ויכולות לקבל קריאות ממשתמשות בקרבתן הזקוקות לעזרה.

סוגי קריאות

הצטרפי לשיחות טלפון או וידאו

כדי לתמוך בנשים המצויות במצבים בלתי נעימים.

קבלי התראה כאשר נשים בקרבתך זקוקות לעזרה.

את תעני לאחת מ2 הקריאות:

member-guardian-illustration.png

שמרו עליי עכשיו

קריאה כזו היא נדירה יותר, ואת תקבלי אותה כאשר אישה בקרבתך מרגישה בסכנה מיידית. אנחנו יודעות שזו אולי נראית כמו אחריות גדולה, אבל אנחנו נכשיר אותך להתמודד עם מצבים כאלה. 

Help me now + Women.png

הליכה ושיחה

קריאה זו מיועדת למצבים בהן המשתמשות מרגישות לא-בנוח או לא בטוחות ורוצות לדבר עם מישהי. תפקידך הוא לספק להן תמיכה טלפונית, ולעזור להן להרגיש בטוחות יותר. השיחה מיועדת להימשך עד שהמשתמשת תגיע למקום בו היא מרגישה בטוחה. 

Walk & Talk + Women.png